Προστέθηκαν νέες φωτογραφίες στις ενότητες "Το χωριό","Η φύση" και "Τα λουτρά".Οι φωτογραφίες είναι προσφορά του κ. Παναγιώτη Κωστάκη.