Η Τουρκική Στατιστική είναι ένα έγγραφο που περιέχει πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τον πληθυσμό της Ηπείρου το 1895. Ευχαριστούμε πολύ το συγχωριανό μας κ. Σταύρο Κούκη που μπήκε στον κόπο να ξεχωρίσει τα πιο σημαντικά κομμάτια, όπως και τα πεδία που αναφέρονται μόνο ...
Continue reading ...