Στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης παρουσιάζονται ανάμεσα σε όλα τ'άλλα και οι Διοικητικές Μεταβολές των Δήμων και των Κοινοτήτων στο πέρασμα των χρόνων και περιέχονται κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τον Αμάραντο.

Σ...

Continue reading ...