Στο ευρωπαϊκό συνέδριο Μετεωρολογίας, που γίνεται αυτές τις ημέρες στο πανεπιστήμιο Reading στην Αγγλία, ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος και επί πολλά χρόνια Διευθυντής του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου της ΕΜΥ, αλλά και επί 30 ολόκληρα χρόνια παρουσιαστή καιρού στην ΕΡΤ, πήρε το βραβείο “ΕΜS Broadcast Meteorologist Award”.


(Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Μετεωρολογικής Εταιρείας Dominique Marbouty απονέμει στον Δημήτρη Ζιακόπουλο το βραβείο “Broadcast Meteorologist Award 2013”)

Το βραβείο αυτό έχει θεσμοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Εταιρεία και απονέμεται σε έναν Ευρωπαίο μετεωρολόγο, με πολυετή και ευδόκιμη καριέρα στην παρουσίαση του καιρού στην τηλεόραση. Η βράβευση του Δ. Ζιακόπουλου είναι ασφαλώς τιμή όχι μόνο για αυτόν και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα. Ο κ. Ζιακόπουλος, υπηρέτησε την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σε θέσεις υψηλής ευθύνης, για παρά πολλές δεκαετίες. Το βραβείο αποτελεί τιμή και την Ελληνική Μετεωρολογική Εταιρεία ΕΜΤΕ, η οποία υπέβαλε την υποψηφιότητα του κ. Ζιακόπουλου, για το βραβείο.