Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμαράντου που προέκυψε από τις καθιερωμένες διαδικασίες στις 16/8/2011 είναι το κάτωθι:

Πρόεδρος.....................Παναγιώτης Ζακόπουλος
Αντιπρόεδρος...............Σπύρος Παπαγιάννης
Γραμματέας..................Νικόλαος Ντισάκας
Ταμίας..........................Σταυρούλα Ζακοπούλου
Μέλος..........................Απόστολος Δ. Πολίτης
Μέλος..........................Γεώργιος Αγαθ. Πολίτης

Η θητεία του είναι διετής.