Στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης παρουσιάζονται ανάμεσα σε όλα τ'άλλα και οι Διοικητικές Μεταβολές των Δήμων και των Κοινοτήτων στο πέρασμα των χρόνων και περιέχονται κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τον Αμάραντο.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι η κοινότητα "Ίσβορος" δημιουργείται για πρώτη φορά το 1919 με έδρα τον ομώνυμο οικισμό.


Λίγα χρόνια αργότερα, το 1927, ο οικισμός "Ίσβορος" αλλάζει την ονομασία του σε "Αμάραντος" και η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμαράντου.

Το 1940 ο οικισμός "Προσήλιον" αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Βαρβάρας και προσαρτάται στην κοινότητα Αμαράντου.

Έντεκα χρόνια αργότερα, το 1951, ο οικισμός "Προσήλιον" της κοινότητας καταργείται. Το 1954 το χωριό έχει 405 κατοίκους.

Το 1971 αναγνωρίζεται ο οικισμός "Λουτρά" και προσαρτάται στην κοινότητα Αμαράντου. Ένα χρόνο αργότερα βλέπουμε πως το χωριό έχει 151 κατοίκους.

Τέλος, το 1997 οι οικισμοί "Αμάραντος" και "Λουτρά" αποσπώνται από την κοινότητα και προσαρτώνται στο δήμο Κονίτσης, ενώ η κοινότητα καταργείται.

Τα αποσπάσματα είναι από τα αντίστοιχα φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τα οποία είναι διαθέσιμα και για κατέβασμα από τη σελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης σε μορφή PDF.